سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد نیاکوثری – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
رحیم برزگر – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس
شهرام جوادیان – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی – مرکز تحقیقات مهندسی فارس

چکیده:

بخش صنعت از بخشهای پرمصرف و اغلب غیر بهینه انرژی در کشور میباشد . قسمت اعظم انرژی مصرفی از طریق احتراق سوختهای فسیلی تامین میشود که ضمن گران و تجدیدناپذیر بودن با ایجاد گازهای سمی و گلخانهای و ذرات معلق ضمن ایجاد اثرات نامطلوب بر محیط زیست، تهدیدی برای سلامت شهروندان نیزمحسوب میشوند . بنابراین استفاده از منبع جایگزین ترج یح اً یک منبع تجدیدپذیرحتی برای کشور نفتخیزی چون ایران بدلایل اقتصادی و محیط زیستی حائز اهمیت است . وجود دریاچه های نمک طبیعی و مصنوعی در گوشه وکنار ایران بخصوص نزدیک به مراکز صنعتی علاوه بر تولید نمک مصرفی با خلوص مناسب جهت مصارف صنعتی و غذایی این امکان را فراهم میآورد تا این دریاچهها بخصوص در مناطق گرم با میانگین بارش پایین بعنوان یک منبع انرژی حرارتی ) ) Low level heat نیز مطرح گردند . در این مقاله ضمن معرفی فرآیند تولید نمک از این حوضچه ها امکان کاربرد آنها را در تولید میزان قابل توجهی آب گرم را جهت مصارف مستقیم و یا بعنوان پیشگرمکن واحد های بخار مورد بررسی قرار می دهیم . یک حوضچه خورشیدی، بعنوان یک مولد و ذخیره کننده انرژی گرمایی، از سه ناحیه سطحی ) ) Surface ، میانی ) ) Gradient و تحتانی ) ) Storage تشکیل شده است که چگالی آب نمک با عمق افزایش می یابد . تاثیرات نامطلوب زیست محیطی این دریاچه های کم عمق
خورشیدی در صورت عملکرد مناسب بسیار ناچیز می باشد، و حتی در کنا ر دریاچه های تولید نمک بعنوان یک دریافت کننده ضایعات عمل میکند . پارامترهای اساسی در عملکرد مناسب و بهینه این حوضچه ها محل اجرا، طراحی و مدیریت مناسب می باشد .