سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد مهتدی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
سید مجید قادریان – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده:

آلودگی خاک ها به فلزات سنگین به طور طبیعی یا در اثر فعالیتهای انسانی مانند فعالیتهای صنعتی و معدن کاوی اسجاد می شود. زدودن این آلودگی ها از نظر زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه روشهای بیوتکنولوژی در این مورد حائز اهمیت بوده و از برخی گیاهعان جذب کننده فلزات سنگین در این خصوص استفاده می گردد. در این تحقیق گیاهان Alyssum از مناطق مختلف آلوده به فلزات سنگین جمع آوری شدند. مقدار عناصر در خاک و همچنین برگهای آنان مورد آنالیز قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله گونه گیاهی Alyssum bracteatum با قابلیت جذب ۲۳۰۰µg/g نیکل فوق تجمع دهنده نیکل مشخص گردید. این گونه دارای پتانسیل زدودن نیکل از خاکهای آلوده بوده و می توان با استفاده از آن تصفیه زیستی مناسبی از خاک به عمل آورد.