سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پورنگ شمسی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش
هادی عبداللهی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش
احمد امینی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش

چکیده:

این تحقیق بمنظور امکان پرعیارسازی خاک سرخ هرمز انجام شده است . این ذخیره در جزیره هرمز واقع میباشد . جهت شناسایی نمونه مطالعات XRF ،XRD شیمیایی تر و میکروسکوپی روی نمونه مورد نظر انجام گرفت. مطالعات XRD کانیهای هماتیت، کوارتز، انیدرید و باسانیت را تشخیص دا د . مطالعاتXRF60/08 درصد Fe2O317/66 درصد Sio2 و آنالیز شیمیایی تر ۶۱/۳۹ درصد Fe2O321/08 درصد Sio2 تعیین کرد. مطالعات میکروسکوپی نتیجه مطالعات XRD را تایید کرد و درجه آزادی را ۱۷۰۰ میکرون تعیین نمود جهت پرعیارسازی نمونه مورد نظر از روشهای دانه بندی، ثقلی، مغناطیسی ، ته نشینی و فلوتاسیون استفاده شد . برای آزمایش های دانه بندی، تجزیه سرند ی، جدایش با هیدروسیکلون و سی کلون هوایی انجام گردیدند که نتایج قابل قبولی از آنها حاصل نشد آزمایش های ته نشینی و فلوتاسیون نیز در افزایش عیار Fe2O3 تاثیر زیادی نداشتند . روش ثقلی توسط آزمایش های جیگ ، میزلرزاناسپیرال و مولتی گراویتی انجام شد.
از آزمایش جیگ عیار بالا ی ۸۰ درصد ، از آزمایش میز لرزان عیاربالای ۹۰ درصد و ا ز آزمایش های اسپیرال و مولتی گراویتی عیار بالای ۷۰ درصد حاصل شد . ولی عموما بازیابی روشهای ثقلی پایین بو د . از آزمایش های مغناطیسی که به روشهای خشک و تر انجا م شد عیارهای بالای ۷۰ و ۸۰ درصد حاصل گردید که بالاترین بازیابی روش های فرآوری متعلق به روش مغناطیسی تر بو د . با توجه به بکار گیری روشهای مختلف ثقلی و مغناطیسی و ارزش افزوده ای که بخش پر عیار این روشها به دست می آورد و با توجه به اینکه باطله این روشها تقریبا کیفیت ماده اولیه را دارد، لذا توجیه انجام این امر را بالاتر می برد. چون باطله به عنوان ماده با کیفیت پایی ن تر و بخش پرعیار به عنوان ماده با کیفیت بالاتر می تواند عرضه شود