سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لینا چاسبی نژاد – کارشناس اقتصاد، مدیریت توسعه نیروگاه ها، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون تقاضای برق و کمبود اعتبارات دولتی خصوصی سازی پروژه های نیروگاهی امی ضروری خواهد بود. یکی از کارآمدترین شیوه های خصوصی سازی در جهان روش BOT (ساخت – بهره برداری – واگذاری) می باشد. در این مقاله ضمن تشریح روش BOT در نیروگاه های برق آبی به معرفی یک نیروگاه نمونه برق آبی که از شرایط خوبی جهت تامین مالی به این روش برخوردار این می پردازد.