سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا محمدی نژاد – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
حسین فضلی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده:

در این مقاله، انباشتگی پلی الکترولیت های اف-اکتین و نظم گیری جهتی آنها در حضور نمک چند ظرفیتی مطالعه شده است. در شبیه سازی محلول اف-اکتین، در محدوده خاصی از غلظت نمک، تشکیل ساختارهای بلند عمری دیده می شود که به ساختارهای کلک مانند مشاهده شده برای اف- اکتین شباهت دارد. مطالعه پتانسیل موثر بین دو میله سخت نشان می دهد که چنین ساختارهایی که در آنها میله های پلی الکترولیت به صورت عمود بر هم قرار دارند، مربوط به حالت شبه پایدار سیستم هستند و در سیستم های واقعی، رهایی از این حالت و پیدا کردن حالت پایدار دستجات موازی عملا امکانپذیر نیست.