مقاله انتخاب استراتژي بهينه بر اساس تحليل SWOT و روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) (مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي اراک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: انتخاب استراتژي بهينه بر اساس تحليل SWOT و روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) (مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي اراک)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله صنعت پتروشيمي
مقاله تحليل SWOT
مقاله ماتريس مقايسات زوجي و ANP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي كمال آبادي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پور هيرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل SWOT يک ابزار تحليلي مناسبي براي تعيين اهميت فاکتورهاي شناسايي شده و يا ارزيابي گزينه هاي تصميم گيري با توجه به آن فاکتور ها نيست. اگر چه SWOT فاکتورها را به دقت و با موفقيت تعيين مي کند، اما قادر به کمي نمودن وزن ها و تاثيرات عوامل استراتژيک در گزينه ها نمي باشد. پس لازم است روشي را به کار بريم که توانايي محاسبه وابستگيهاي ممکن بين فاکتورها را دارا باشد. اين مقاله فرايندي را براي تجزيه و تحليل کمي SWOT براي مواقعي که وابستگي دروني بين عوامل استراتژيک وجود دارد را نشان مي دهد. الگوريتم پيشنهادي از فرايند تحليل شبکه اي (ANP) استفاده مي کند و اجازه مي دهد اندازه گيري در شرايطي که وابستگي بين عوامل استراتژيک وجود دارد، انجام شود. مدل شبکه ارایه شده در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليلSWOT  از چهار سطح، هدف (بهترين استراتژي) در سطح اول، عوامل SWOT و زيرمعيار هايSWOT  به ترتيب در سطوح دوم و سوم و آخرين سطح از گزينه هاي استراتژي تشکيل شده است. جهت تعيين وزنهاي عوامل SWOT بر اساس روش ANP پرسشنامه اي به صورت مقايسات زوجي با مقياس ۹ تايي طراحي و توسط ۳۲ نفر از متخصصين شرکت پتروشيمي اراک تکميل گرديد. پس از آن ميانگين نظرات متخصصين، با استفاده از روش ميانگين هندسي برآورد و بر اساس روش ANP استراتژي هاي مناسب براي شرکت تعيين شد.