سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی صنایعی – دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان ایران
علیرضا امامی – کارشناسی مدیریت بازرگانی، بازاریابی، دانشگاه اصفهان ایران
شیرین سلیم – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی دانشگاه اصفهان ایران
سعید مهینی زاده – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی تولید دانشگاه اصفهان ایران

چکیده:

مدیران کسب و کار امروز برای برخورد با محیط متلاطم رقابتی از ابزارهای الکترونیک جهت برقراری ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان استفاده می کنند نحوه استفاده از تجارت الکترونیک و تصمیم گیری در مورد آن یک انتخاب استراتژیک می باشد که موجبات تقویت مزیت رقابتی سازمان را فراهم می آورد. بدین منظور مدیران با انتخاب استراتژی تجارت الکترونیکی متناسب با عوامل محیطی، سازمانی، بین سازمانی، و استراتژی رقابتی منافع لازم را برای سازمان خود تامین می نمایند مقاله حاضر با استفاده از رویکرد فازی و تحلیلی سلسله مراتبی به این مسئله پرداخته است که شرکت فولاد آلیاژی با توجه به عوامل گوناگون درکسب و کار خود کدام یک از استراتژی های تجارت الکترونیک را به منظور اجرا در شرکت برمی گزیند. سایر تحقیقات انجام گرفته حاکی از آن است که استراتژی رقابتی شرکت آمادگی الکترونیکی عوامل محیطی و سازمانی با نوع استراتژی تجارت الکترونیک انتخابی در ارتباط ا ست نتایج این تحقیق در شرکت فولاد آلیاژی از این قرار است که استراتژی تجارت الکترونیکی مرتبط با مدیریت خرید در رتبه اول اولویت قرار دارد و استراتژی های تجارت الکترونیک مرتبط با توسعه پایگاه مشتری و مرتبط با ارتقا خدمات مشتری در اولویت های بعدی قرار دارند.