مقاله انتخاب الگوي کشت بالقوه محصولات زراعي بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: دشت تربت جام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: انتخاب الگوي کشت بالقوه محصولات زراعي بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: دشت تربت جام)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي کشت
مقاله تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)
مقاله تربت جام
مقاله محصولات زراعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشي فروشاني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان تربت جام يکي از قطب هاي اصلي کشت محصولات زراعي در استان خراسان رضوي محسوب مي شود. بيش از ۸۰ درصد از اراضي زير کشت محصولات زراعي، آبي بوده و ۹۰ درصد آب مصرفي از منابع آبي سفره هاي زيرزميني برداشت مي شود. اين امر موجب افت سالانه سطح سفره آب  ها به ميزان 1.44 متر شده است که به علت بارندگي کم امکان جايگزيني آن وجود ندارد. اين شرايط موجب منفي شدن بيلان آبي دشت تربت جام شده است. در اين روند در بلندمدت تداوم توليدات کشاورزي در با الگوي کشت فعلي امکان پذير نخواهد بود. در اين مطالعه با استفاده از روش فرايند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي  (AHP)و شناخت باورهاي ذهني و معيارهاي تصميم گيري کشاورزان، الگوي زراعي شناسايي و معرفي مي شود، به گونه اي که ضمن تثبيت درآمد کشاورزان، ميزان برداشت از منابع آبي دشت را کاهش دهد. نتايج نشان مي دهد که اولويتهاي ذهني کشاورزان به ترتيب درآمد خالص (سود)، ميزان آب مصرفي، هزينه هاي توليد و اشتغال نيروي کار ميباشد. هم چنين در الگوي کشت منتخب، ميزان آب مصرفي به ميزان 8.84 درصد کاهش، درآمد خالص به ميزان 1.06 درصد افزايش، هزينه هاي توليدي به ميزان ۱۱٫۷ درصد افزايش و سطح اشتغال بدون تغيير باقي مي ماند. لذا براي مقبوليت هرچه بيش تر اين الگو توسط کشاورزان، در کوتاه مدت سياست هاي حمايتي دولت از قبيل يارانه هاي نهاده اي و در ميان مدت و بلندمدت افزايش عملکرد محصولات و افزايش راندمان آبياري پيشنهاد مي شود.