سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانشگاه تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی

چکیده:

سرمایه گذاران ریسک پذیر ) (Venture Capitalist جهت تخصیص بهینه منابع مالی خود اقدام به طراحی سبدی از سرمایه گذاری می کنند که در این مجموعه سرمایه گذاری به غیر از خصوصیاتی که به شرکتهای درون مجموعه مثل نوع عملکرد شرکت ، سابقه کسب وکار ، نوع محصول و گرایش بازار نسبت به آن ، اندازه کسب وکار و … توجه می شود ، اندازه این مجموعه بر اساس ویژگی های دیگری تعیین می گردد . این مقاله سعی دارد تا این ویژگی ها را بررسی نماید . همچنین سرمایه گذاران ریسک پذیر با توجه به عناصر درون مجموعه و توانایی ها و قابلیت های خویش همیاری هایی را نیز به دارندگان این کسب وکارها ارائه می دهند . بررسی این همیاری ها از دیگر اهداف این نوشتار است .