سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین قامت – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه مهندسی دانشگاه شیراز
حاجی عاطفت دوست – شرکت برق منطقه ای فارس، شیراز، ایران
علیرضا ذوالقدراصلی – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

نویزهای ضربه ای و چند مسیردگی از مهمترین عوامل ایجاد خطای بیتی (BER) در سیستم های PLC می باشد. از طرف دیگر یکی از بزرگترین مشکلات در هنگام ارسال اطلاعات بر روی حاملهای عمود بر هم، بزرگ بودن نسبتماکزیمم به متوسط توان (PAPR) در سیگنال خروجی فرستنده می باشد. در این مقاله از تکنیک درهمنهی (Interleving) به عنوان یکی از روشهای موثر در کاهش PAPR استفاده شده است.در این تحقیق خطوط قدرت PLC ، به عنوان بستری برای ارسال سیگنال OFDM شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که با استفاده از تکنیک PFDM می توان سرویس های با نرخ بیت و قابلیت اطمینان بالا را بر روی سیستم PLCارسال نموده و تا حد زیادی می توان بر مشکل چند مسیردگی و نویزهای ضربه ای ایجاد شده ناشی از خطوط انتقال قدرت فائق آمد و BER را تا حد زیادی کاهش داد.