سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد وحدتی – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی مکانیک
امیر تراب پور اصفهانی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – مهندسی مکانیک (ساخ

چکیده:

با ایجاد اتوماسیون در تولید، کنترل فرایند ایجاد براده در عملیات ماشینکاری در جهت ایجاد ثبات و اطمینان از انجام مطلوب فرایند ضروری است. در تحقیق حاضر پس از طراحی آزمایشات به روش (DOE) ، با انجام یکسری آزمایشات و استفاده از تحلیل واریانس نحوه تاثیر پارامترهای هندسی براده شکن ابزار در کنار دو پارامتر دیگر ماشینکاری (سختی قطعه کار وسرعت برشی) بر روی شکست براده بررسی می شود. از طریق تحلیل رگرسیون ضرائب تاثیر هر یک از پارامترها بدست آمده و مدل ریاضی پیش بینی کننده شکست براده ارائه می شود. سپس با انجام آزمایشات مجدد،همخوانی نتایج حاصل از مدل با نتایج پژوهشگران قبلی مقایسه می شود. نهایتا با استفاده از روش بهینه سازی چند منظوره بکمک نرم افزارMinitab و بکارگیری مدل ریاضی مذکور به انتخاب براده شکن بهینه جهت شکست مناسب براده در شرایط مختلف ماشینکاری پرداخته می شود. برای نمونه در تحقیق حاضر برای انجام عملیات خشنکاری با وجود سرعت برشی بالا و ایجاد صافی سطح مناسب در یک قطعه سخت شده از فولاد ck45، مقادیر بهینه برای پارامترهای هندسی براده شکن ابزار (l,r,W, g0) جهت عملکرد براده شکنی مناسب ابزار بترتیب برابر با ۰٫۲۲, ۰٫۴, ۲٫۲ ,۱۳ بدست آورده شدکه می توان بواسطه ای این مقادیر، ابعاد براده شکن مطلوب را تعیین و نوع براده شکن بهینه ابزار را انتخاب نمود.