سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جلال عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محمدحسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری
محمد عبداللهی – دانش آموخته علوم کامپیوتر دانشگاه یزد .

چکیده:

نمونه برداری صحرایی یکی از راههای کسب اطلاع از وضعیت و تغییرات یک پارامتر در منطقه مورد مطالعه می باشد که با اعمال استراتژیهای مختلف اقدام به نمونه برداری می گردد . یکی از آنها استراتژی سیستماتیک از نوع ترانسکت است که بر روی یک مسیر مستقیم و با رعایت فواصل منظم از هم انجام می شود . انتخاب امتداد و فواصل نمونه برداری در این روش حائز اهمیت زیادی است و در برآورد نهایی پارامتر مورد مطالعه در منطقه تاثیر گذار خواهد بود . تنوع بیشتر پارامتر مورد مطالعه بر روی یک ترانسکت بیانگر مناسبتر بودن آن ترانسکت جهت نمایش حداکثر تغییرات ممکن آن پارامتر در سطح منطقه مطالعاتی می باشد . در این تحقیق با استفاده از تفسیر بصری و رقومی تصاویر ماهواره ای روشی پیشنهاد شده که به کمک آن امتداد های مناسب جهت نمونه برداری به روش ترانسکت مشخص می گردد، بطوریکه حداکثر تنوع ممکن از آن پارامتر را در نقاط نمونه برداری نمایش دهد