سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید مهدب ترابی – قسمت برق تربت جام

چکیده:

پستهای هوایی و زمینی توزیع، از تاسیسات مهمی در صنعت برق می باشند که علاوه بر گستردگی آماری، از اهمیت ویژه ای نیز در استمرار و تداوم یک سرویس دهی مطمئن و مناسب به مشترکین برق، برخوردار هستند. با نظر به امر سهم فوق و هزینه های وسیع و روزافزونی که صرف نصب، راه اندازی و بهره برداری پستهای فوق می گردد، لزوم بررسی های اقتصادی به موازات بررسی های فنی، به منظور انتخاب بهینه کالاهای مورد نیاز و بهره برداری اقتصادی از پستهای توزیع حائز اهمیت می باشد. متاسفانه تا کنون به این مهمتوجهی نشده و ظاهرا هیچگونه مطالعات منسجمیدر زمینه پستهای توزیع انجام نگرفته است. این مقاله مبحثی است تحقیقی که در آن بهتر به بررسی های اقتصادی در زمینه انتخاب بهینه ترانسفورماتورهای توزیع، توجه شده است.