سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه خوشرو – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده برق/ دانشگاه یزد
محمدتقی صادقی – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده برق/ دانشگاه یزد
قاسم میرجلیلی – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده برق/ دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله،استفاده بهینه از ویژگی رنگ در سیستمهای بازشناسی چهره مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا،عملکرد یک سیستم پایه بازشناسی چهره در زیرفضاهای مختلف رنگ ارزیابی می شود. سپس برای انتخاب و ادغام زیرفضای رنگ بهینه، دو گروه روش به کار گرفته می شود. دسته اول مفهوماً مشابه الگوریتمهای جستجوی دنباله ای مانند L-R + می باشد. در گروه دوم، از شیوه ای نوین برای انتخاب زیرفضاهای رنگ استفاده می شود. آزمایشها نشان می دهد که بهره گیری از این روشها کیفیت عملکرد یک سیستم بازشناسی چهره را به صورت چشمگیری نسبت به زیرفضای خاکستری بهبود می بخشد.