سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه علی بخشی – کارشناس – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مخابرات تهران , ایران

چکیده:

مشکل بزرگی که در طراحی سلفها و ترانسهای فرکانس بالا وجود دارد،تاثیرات جریانهای گردابی است . استفاده از سیمهای Litz باعث مهار کردن جریانهای گردابی در سیم پیچ می شود . استفاده از سیم های Litz گرچه تلفات ac را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، ولی به خاطر افزایش فضای عایق بندی در سطح مقطع سیم ، مقاومت dc سیم افزایش می یابد . انتخاب سیمهای Litz باید به گونه ای صورت پذیرد که کمترین تلفات ایجاد گردد . در عین حال با توجه به قیمت نسبتاً زیاد این محصول ، انتخاب آن باید بصــورتی انجام گیرد که از نظر قیمت نیز بهینه باشد . در این مقاله ضمن بررسی فاکتورهای مهم در سیمهای Litz ، روش انتخاب بهیـنه آن شـرح داده می شود . همچنیـن باتوجـه به کاربرد آن در تجهیــزات مخابـراتی صنعت برق ، بایک مثـال در فیلتـرخط (Power Line Carrier) PLC دیجیتال ، نحوه انتخاب سیمنشان داده می شود.