سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

چکیده:

مطالعات فاز یک پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه کتوند علیا در سال ۱۳۸۳ شروع شد و متعاقب آن با توجه به بازدیدهای اولیه از محل، چگونگی اتصال نیروگاه به کلیدخانه گزینه های مختلف نوع پست شامل گازی، هوایی،بسته، روباز و غیره، گزینه های مختلف آرایش شینه بندی و مقایسه فنی و اقتصادی آنها و همچنین سیست مهای کنترل معمول وDCS مطرح شده بود. نهایتا مطالعات تکمیلی فاز ۲ در سال ۱۳۸۶ به اتمام رسیده و پست به صورت هواییAIS)روباز با آرایش یک و نیم کلیدی و سیستم کنترلDCSنهایی شده بود. در سال ۱۳۸۷ مجددا طرح مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به جمیع جهات فنی و اقتصادی و برگزاری مهندسی ارزش ف یمابین مشاور کارفرما و پیمانکار نهایتا پست به صورت گازیGIS) از نوع بسته با آرایش باس بار دوبل و سکسیونر کنارگذر و سیستم کنترلDCS نهایی و اجرا شد که هم اکنون مراحل نهایی اجرایی را می گذراند و آماده اتصال به شبکهسراسری برق کشور است که در این مقاله گزارش مفصل فنی و اقتصادی مقایسه دو گزینه فوق الذکر و دلایل انتخاب گزینه برتر به تفضیل آورده شده است.