سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد قنادی محمدی – شرکت قطارهای مسافری رجاء مرکز آموزش و پژوهش گروه مطاالعات حمل و نق
لیلا موسوی محلاتی –
الهه استواری –
فرشید جواهرمنش –

چکیده:

در این مقاله جهت تعیین ترکیب بهینه ناوگان مسافری تا افق سال ۱۳۸۸ در هر مسیر از ترکیب دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و مدل برنامه ریزی خطی استفاده گردیده که در بخش اول ضرایب رضایتمندی و مطلوبیت هر یک از انواع واگنها در مسیرهای مختلف ریلی به کمکAHPمحاسبه و سپس تعداد واگن بهینه در هر مسیر با هدف بیشینه سازی رضایتمندی و با استفاده یک مدل LP برآوردگردیده است.