سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی عاقبتی – دانشجوی کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا یونسی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت ترشوندگی در بهره برداری از مخازن نفتی، اثر گلهای حفاری پایه آبی بر کانی های مخزن مورد بررسی قرار گرفت . این مطالعه بر روی کانی های کوارتز و کلسیت با استفاده از روش زاویه تماس انجام شد . این اولین بار است که این مطالعه با استفاده از روش طراحی آزمایش انجام می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که Biovis و استر، زاویه تماس قطره آب شور ٣% را بر روی هر دو کانی افزایش داده اند. بنابراین می توان پیش گویی کرد که در غلظتهای بالای این مواد، ترشوندگی به حالت خنثی و کمی نفت تر نزدیک می شود و از بازدهی تولید نفت در هنگام بهره برداری می کاهد . همچنین با استفاده از تحلیلهای آماری، ساختار بهینه گل جهت اجتناب از آسیب شیمیایی به مخزن ارائه گردید.