سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیامک غفاری پور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر
احمد مهربان – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
خالد میری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر

چکیده:

هدف از اصلاح و انتخاب در توده بومی یونجه نیکشهری بهبود این توده با افزایش ژن های مطلوب در جمعیت های نا همگن است. برای رسیدن به این هدف از چندمنطقه کشت یونجه نمونه های بذر ی جمع آوری گردید و نمونه ای از آن در مزرعه کشت شد . برای کاهش اثرات محیطی مزرعه به کرت های مساوی تقسیم شد و عمل انتخاب از داخل همه کرت ها انجام شد . فاصله یک گیاه از گیاه دیگر ۰/۵ متربود و در مجموع ۱۳۰۰ گیاه کشت شد . همه گیاهان از نظر تعداد ساقه، ارتفاع، آسیب آفات و بیماری ها و میزان علوفه تر و خشک یادداش تبرداری شدند و انتخاب گیاهان بر پایه کل تولید علوفه خشک آنها در سه چین انجام شد. آنالیز داده ها برای انتخاب بوته های برتر بر اساس میانگین علوفه تر و خشک تک تک بوته ها بر اساس آزمون t صورت گرفت . قبل از شروع زمان گلدهی گیاهانی که انتخاب نشد . حذف شدند و اجازه داده شد گیاهان انتخابی با مجموعه ای از گرده تمام گیاهان انتخابی گرده افشانی شوند تا بذور تولید شده بوسیله گیاهان انتخابی برای ایجاد توده جدید یونجه نیکشهری مورد استفاده قرار گیرد.