سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضامحمد حمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
شهرام خلیل آریا – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
ایرج میرزایی – دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف اصلی توربوشارژ کردن یک موتور کم نمودن وزن و حجم همان موتور جهت دسترسی به یک قدرت خروجی مشخص می باشد . در کار حاضر برای انتخاب توربوشارژر برای موتور دیزل و بررسی عملکرد موتور توربوشارژ شده در برابر موتور با حالت تنفس طبیعی، یک مدل کامپیوتری برای شبیه سازی توربوشارژر روی موتور دیزل نوشته شده است . این زیر مدل با مدل شبیه سازی موتور دیزل موجود (ODES) تلفیق می شود و یک سری محاسبات تطبیقی برای محاسبه جریان کمپرسور و توربین با استفاده از منحنی مشخصه های انها را انجام میدهد . نتایج حاصل از این مدل برای موتور دیزلی نمونه در مقایسه با نتایج تجربی موجود تطابق خوبی را نشان می دهد