سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی
مهدی آقایی میبدی – دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول آخرتی – سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
علی نوروزی منش –

چکیده:

سیستمهای تولید همزمان حرارت و قدرت CHP دارای مزایای عمده اقتصادی و زیست محیطی هستند. به دلیل ، دارا بودن این مزایای عمده، استفاده از این سیست مها در کاربردهای صنعتی و تأمین الکتریسیته و گرمایش ساختمانهای تجاری، اداری و مسکونی، روزافزون است. عموماً انتخاب این سیست مها به کمک منحنی وابسته به زمان بارهای الکتریکی و حرارتی مصرفی مورد نیاز در طول سال، صورت م یگیرد. در انتخاب سیستم CHP موضوع کارکرد این سیستم در خارج از نقطه طراحی، باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، روشی برای انتخاب تعداد محرکها، تعیین توان نامی، و استراتژی عملکرد آنها با توجه به بارهای الکتریکی و حرارتی، ارائه شده است. سه نوع محرک اولی های که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت هاند، توربین گاز، موتور دیزل و موتور گازسوز هستند. برای هر کدام از این سه نوع محرک اولیه، به صورت جداگانه، مراحل انتخاب تعداد، تعیین توان نامی و استراتژی عملکرد، انجام شده است. شرایط محیطی و منحن یهای بارهای الکتریکی و حرارتی پارامترهای معلوم فرض شده اند، و پارامترهایی نظیر بازده حرارتی، دمای گازهای خروجی (اگزوز) نرخ جرمی سوخت و گازهای خروجی (اگزوز) با توجه به روابط ارائه شده، برای سه نوع محرک اولیه محاسبه شد هاند. پس از تعیین بهینه ترین تعداد و توان نامی محرکها از لحاظ اقتصادی،استراتژیعملکرد هر کدام از سه نوع محرک اولیه، در سیستم CHPمورد نظر، ارائه گردیده است.