سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانگیری – پژوهشگاه نیرو
اکبر یاورطلب – سازمان توانیر
محمدرضا ده افرین – سازمان توانیر
بهروز احمدزاده – شرکت ایران ترانسفو زنجان

چکیده:

با توجه به مقادیر عظیم انرژی تلف شده در شبکه برق کشور که بخش عمده ای از آن در سیستم توزیع نیرو می باشد، بررسی روشهای کاهش تلفات در شبکه توزیع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . با توجه به آنکه ترانسفورماتورهای شبکه توزیع کشور درصد بالایی از تلفات سیستم توزیع را باعث می شوند بنابراین بررسی روشهای کاهش تلفات در این تجهیزات و انتخاب حدود بهینه تلفات در آنها با در نظر داشتن مسایل فنی و اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است . بررسی های انجام شده در مقاله حاضر نشان می دهد که با در نظر گرفتن نرخ بهره متوسط سالانه در کشور و نیز قیمت انرژی الکتریکی، طراحی و ساخت ترانسهای توزیع موجود در حال حاضر در کشور از نظر فنی – اقتصادی بهینه و مطلوب نبوده و سطوح تلفات بهینه برای این تجهیزات بگونه ایست که تلفات بار و بی باری آنها بطور همزمان در حدود ۲۰-۲۵ درصد از سطح تلفات ترانسهای کنونی کمتر باشد . با کاهش نرخ بهره سالانه و نیز افزایش قیمت انرژی الکتریکی، ترانس هایی باسطوح تلفات کمتر نیز به عنوان اولویت های انتخابی مطرح می گردند .