سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ذوقی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین کهایی – دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله موضوع انتخاب بهترین حس گرها برای رهگیری هدف در شبکه حسگر بی سیم بیان می شود. با توجه به آرایش متراکم حس گرها و مساله افزونگی اطلاعات نیازی به فعال بودن تمام حس گرها در هر لحظه نیست. برای حل مساله انتخاب حس گرهای فعال از ویژگی همبستگی مکانی بین آنها و برای رهگیری هدف از روش تخمین نامتمرکز بر مبنای فیلتر اطلاعات توسعه یافته استفاده می شود. در این راستا آلگوریتم جستجوی Spatial-Split برای حل تابع هزینه تعریف شده جهت انتخاب حس گرها پیشنهاد می شود که در آن حوزه سنجش را بر مبنای ویژگی های دو پارامتر همبستگی مکانی موثر در تابع هزینه به نواحی کوچکتر تقسیم نموده و در نتیجه روش جستجوی زیربهینه ای را معرفی می نماییم. نتایج شبیه سازی آلگوریتم مذکور با آلگوریتم های دیگر نشان می دهد که دقت رهگیری قابل مقایسه با روش جستجوی بهینه است.