سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو
سروش سپه دژ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو
امیر تشکری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو

چکیده:

یکی از معضلات صنعت برق، خصوصا در سیستم های توزیع، حفاظت آنها در مقابل حوادث احتمالی مانند اتصال یک فاز به زمین و یا اتصال فازها به یکدیگر می باشد. حفاظت ترانسفور ماتورهای توزیع در مقابل خطاهای به وجود آمده در طرف ثانویه و یا شبکه فشار ضعیف، بخش عمده و حیاتی در حفاظت سیستمهای توزیع بوده که معمولا توسط فیوزهای کات اوت مستقر در طرف اولیه ترانسفور ماتور صورت می پذیرد. از طرف دیگر در نقاط انشعاب (تی آف) خطوط فشار متوسط معمولا حفاظتی به صورت پشتیبان اعمال نمی شود. بدین ترتیب در صورت عمل نکردن فیوز های کات اوت و یا عدم هماهنگی با حفاظت مستقر در پست ۶۳/۲۰، حفاظت فوق عمل کرده وکل فیدر بدون برق می ماند این امر موجب می شود که شرکت توزیع از بابت قطع برق مشترکین مهم و صنعتیو همچنین عدم فروش انرژی، تا زمان رفع خطا، متحمل ضرر گردد. در این مقاله، نرم افزاری جهت انتخاب فیوز اصلی و پشتیبان در ترانسفور ماتورهای توزیع ارائه می گردد تا با قرار گرفتن فیوز پشتیبان در نقاط تی آف، در صورت بروز خطا و عدم عملکرد حفاظت موجود روی ترانسفور ماتور، تنها آن بخش از فیدر که در آن خطا روی داده، قطع گردد.