سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار، دانشکده فنی – مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی ملک زاده فر – کارشناس ارشد، دانشکده فنی – دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

امروزه حمل و نقل وترافیک یکی از بزرگترین مشکلات جوامع انسانی بخصوص در شهرهای بزرگ می باشد. برای حل این مشکل و تبعات ناشی از آن ، بیشتر مدیران و مسئولان شهری به استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی روی آورده اند. این سیستمها دارای اشکال بسیار متنوعی هستند و در این بین مساله انتخاب مناسبترین سیستم برای هر کریدور شهری، به معرفی روش نسبت منافع به هزینه ها جهت انتخاب مناسبترین سیستم از دید اقتصادی پرداخته شده است. هزینه ها شامل هزینه های ساخت، راه اندازه و بهره برداری از سیستم و منافع شامل صرفه جوئی در زمان سفر استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی و صرفه جویی در هزینه روشهای دیگر حمل و نقل می باشد. در این تحیق علاوه بر ارائه متدولوژی، به مطالعه موردی بر روی یکی از کریدورهای شهر تهران پرداخته شده است. همچنین به منظور مشاهده اثر برخی از پارامترهای بکار رفته در ارزیابی اقتصادی، آنالیز حساسیت بر روی این پارامترها صورت گرفته است.