سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
یاسمین محمدصفو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس
سیدکمال چهارسوقی – ، دانشیار دانشکده ی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران میزان پسماندهای بیمارستانی به شدت در حال افزایش است، به همین منظور انواع مختلف دستگاه های بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی تولید می شوند. هدف در این پژوهش انتخاب بهترین گزینه از بین بیست و یک دستگاه، از نوع سیستم های اتوکلاو، مایکروویو، اتوکلاو و مایکروویو، هیدروکلاو، روش شیمیایی، حرارت خشک و مرطوب است،این دستگاه ها را وزارت بهداشت ایران به بیمارستان ها ارائه کرده است. این تحقیق از نوع تحقیقات میدانی می باشد و از طریق مصاحبه و پاسخگویی به پرسشنامه توسط بیست و یک نفر از کارشناسان بهداشت محیط انجام شده است. روش مورد استفاده دراین تصمیم گیری پیچیده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. در این پژوهش هزینه برای بیمارستان ها مسئله ی بسیار مهمی تلقی می شود، بنابراین آنها دستگاهی را باید برگزینند که حداقل هزینه را برای آنها به دنبال داشته باشد. در این تحقیق دستگاه‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار expert choice اولویت‌بندی شده اند. دستگاه‌های SS-600 و HMWS، به‌عنوان گزینه‌های برتر تعیین شده اند.