سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین زمانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
مهدی نصیری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

پروژه گلاب با هدف انتقال آب از رودخانه زاینده رود به شهرستان کاشان تعریف شده است. این پروژه شامل تونل اصلی، تونل دسترسی و ایستگاه پمپاژ زیرزمینی می باشد. تونل اصلی توسط سازه آبگیر که در نزدیکی سد تنظیمی زاینده رود احداث خواهد شد، آبگیری می گردد. آب پس از طی ۹ کیلومتر در تونل اصلی، به محل ایستگاه پمپاژ منتقل شده و از آنجا بوسیله خط لوله از طریق تونل دسترسی به طول حدود ۱/۵کیلومتر به تصفی ه خانه احداث شده در محل دهانه ورودی تونل دسترسی پمپ شده ودر ادامه مسیر بوسیله خط لوله به کاشان منتقل می گردد. عملیات اجرای تونل اصلی پروژه گلاب به روش مکانیزه و با استفاده ازTBMپیش بینی شده است . انتخاب صحیح و مناسب دستگاهTBM متناسب با شرایط پروژه از حساسترین عوامل تاثیرگذاربرزمان و هزینه اجرای پروژه می باشد. در این مقاله پس از بررسی انواعTBM مورد استفاده در حفاری تونلهای سنگی و عوامل موثر بر انتخاب آنها، گزینه های مناسب جهت حفاری تونل اصلی مورد بحث قرار گرفته است.