سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن یاریگرروش – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، رئیس آموزش مدیریت شرکت ملی گاز ای

چکیده:

منابع انسانی می بایست مانند دگیر فعالیت های اصلی یک محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته و در سطحی وسیع تکاملپیدا نماید. چرا که موفقیت سازمان در قالب تدوین برنامه ریزی راهبردی در گرو، این امر است.
بدست آوردن یک راهبرد تاکیدی برای سازمان، نیازمند توسعه استراتژی خاصی است که بتواند اهداف، ترتیب و اولویت بندی آنان را پشتیبانی نموده و آنها را به تکامل برساند.
در حالی که تعداد بی شماری از راهبردهای منابعانسانی توانسته اند فرمول بندی شوند، جالب است که در زمان بهره بردار به عنوان یک مدل، تعداد انمان به شدت کاهش می یابد. این اتفاق در شرایطی صورت می پذیرد که سازمان نمی داند دلیل استفاده از یک مدل خاص راهبردی منابع انسانی چیست؟
این مقاله انواع راهبردهای منابع انسانی را بصورت مشخص و به عنوان یک مدل تعیین کرده و محاسبن و معایب هر یک رابازگو خواهد نمود.