سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد رضا جعفریان مقدم – دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود فتحعلی – دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کشور ایران بواسطه موقعیت استراتژیک و نقش مهم در بخش ترانزیت و نیز حجم انبوه کالاهای جابجا شده در سطح کشور، نیازمند فراهم نمودن بستری مناسب برای حمل و نقل ایمن و کارا است. در این میان حمل و نقل ریلی بواسطه ویژگی‌های خاص خود از سایر شقوق حمل و نقل متمایز می‌گردد. جهت دستیابی به ساختارهای مناسب حمل کالا در کشور و اصول صحیح بارگیری و باربندی، استفاده از تجارب سایر راه‌آهنهای دنیا در زمینه حمل و نقل کالاهای مختلف با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر وضعیت ریلی کشور ایران ضروری به نظر می‌رسد. از این رو می‌بایست الگوبرداری مناسبی جهت انتخاب کشورهای برتر در موضوع مشروحه صورت گیرد.در این مقاله، فرآیند انتخاب کشورهای برتر در زمینه حمل و نقل ریلی کالا بر اساس معیارهای کمی و کیفی مناسب مورد مطالعه قرار گرفته است. به طوری که با مطالعه معیارهای اصلی در مقوله حمل و نقل کالاهای مختلف، با استفاده از دو روش تحلیل پوششی داده‌ها و روش تحلیل سلسله مراتبی بعنوان ابزارهای قدرتمند مدیریتی در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، راه‌آهن‌های آمریکا، کانادا و انگلیس بعنوان راه‌آهن‌های الگو از سوی محققین ارائه شده است.