سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین واسعی – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو
سیدعلی کمالی – پژوهشگاه نیرو
قدرت الله علیزاده – شرکت برق منطقه ای هرمزگان ایران

چکیده:

جداسازی سطوح ولتاژ فشار قوی از زمین توسط مقره های فشار قوی انجام می گیرد . مقره ها بایستی دارای مقاومت سطحی بالایی باشند تا از هدایت جریان الکتریکی در مسیرهای ناخواسته جلوگیری کنند . ایزولاسیون سیستم های الکتریکی در زمان نصب و شروع بهره برداری دارای هدایت سطحی پائینی بوده و کارآیی مناسبی را خواهند داشت . به مرور مقره هایی که در معرض آلودگی قرار می گیرند لایه ای از آلودگی بر روی آنها ایجاد شده و بسته به شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه، این آلودگی در معرض رطوبت، باران، مه و یا شبنم بصورت لایه سطحی الکترولیتی در می آید و باعث می گردد عایق مقره خود بستر مناسبی جهت هدایت جریان در مسیرهای ناخواسته گردد و مسائل تعمیر و نگهداری را بهمراه خواهد داشت . سوابق بهره برداری در مناطق جنوبی کشور نیز گواه این امر است . در حــال حاضــر روش هــای مختلفــی جهــت تعمیــر و نگهــداری مناســب از ایزولاســیون بکــار گرفتــه مــی شــود . شستشوی دوره ای، اسـتفاده از گـریس هـایسـیلیکونی، پوشش های سیلیکون رابری RTV ، بکارگیری چترک افزاها، استفاده از حفاظ پرندگان و هم چنین جـایگزینی مقـره هـا بـا طرح های مناسـب از جملـه روش هـای تعمیـر و نگهـداری ایزولاسیون خطوط و پست های فشارقوی بشمار می آیند . با توجه به اهمیت تعیین شدت آلودگی در انتخاب روش بهینه تعمیر و نگهداری ایزولاسیون، با انجام آزمونهای میدانی در منطقه مورد مطالعه نقشه پهنه بندی آلودگی بدست آمد که با پیاده سازی روش جابجایی مقره در مورد خط ۲۳۰ کیلوولت غرب – نیروگاه هرمزگان – دوراهی میناب و مقایسه آن با روش های شستشو، این مهم مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد ضمن اینکه پس از گذشت ۲ تا ۳ سال خطایی گزارش نشده است، هزینه اولیه پس از ۶ سال و ۵ ماه مستهلک می گردد . ضمناً مراتب برای یک نمونه پست ۲۳۰ کیلوولت نیز مورد بررسی قرار گرفت . این مقاله نتایج این پژوهش را ارائه می دهد .