سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

انوشیروان دلیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
کامران گشتاسبی – عضو هیات علمی گروه استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا شمسی – کارشناس ارشد، موسسه مهندسین مشاور ساحل
علی همتی شعبانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، مهندسین مشاور ایمن سازان

چکیده:

تونل قمرود برای انتقال آب از سرشاخ ههای دز در الیگودرز به مخزن سد گلپایگان اجرا می شود. جریان آب درون تونل ثقلی و از نوع جریان آزاد می باشد. قطعه سوم و چهارم تونل به طول ۱۸ کیلومتر از نواحی سنگ شناسی شیل و اسلیت، ماسه سنگ، شیست وسنگ آهک می گذرد. در این مقاله، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )و نرم افزار( Expert Choice ) بهارزیابی سه روش حفاری _ انفجار، حفاری با روده در و حفاری با TBM تنها با در نظر گرفتن پارامترهای فنی پرداخته شد، که سرانجام حفاری با TBM به عنوان مناس بترین روش برای حفاری تونل انتقال آب قمرود ( قطعه ۳ و ۴ ) انتخاب گردید.