مقاله انتخاب روش شناسي در مديريت سازمان هاي رسانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۶۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: انتخاب روش شناسي در مديريت سازمان هاي رسانه اي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسي
مقاله روش هاي سيستمي
مقاله سازمان رسانه
مقاله سازمان هاي پيچيده
مقاله مديريت رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي عسگري عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متخصصان ارتباطات، سازمان رسانه را بسيار پيچيده مي دانند. مولفه هاي متعدد اجتماعي و فرهنگي موثر بر فعاليت رسانه اي و پيچيدگي مسايل انساني، ابهام را در توليد و عرضه محصولات رسانه ها بالا مي برند و مديريت را با مخاطرات زيادي مواجه مي کنند. انتخاب تجربي يا سليقه اي روش مديريت نيز گاه باعث مي شود روش هاي مورد استفاده، با وجود صرف هزينه هاي کلان، موفقيت چنداني به همراه نداشته باشند و حتي در برخي موارد نتيجه عکس بدهند. بنابراين تحقيق حاضر با هدف شناسايي و معرفي ديدگاه و روشي مناسب در مديريت رسانه که اين پيچيدگي ها و ابهامات را در نظر بگيرد و رشد سازمان را موجب شود، صورت گرفته است.
نويسندگان در اين مقاله، با طبقه بندي ويژگي هاي سازمان رسانه و استنتاج نيازهاي مديريتي آن و بررسي ميزان انطباق اين نيازها، با قابليت هاي چند روش معروف سيستمي، در نهايت روش شناسي سيستم هاي نرم يا «اس. اس. ام» را به عنوان روشي که تناسب بيشتري با فضاي سازمان رسانه دارد و نيازهاي آن را برآورده مي سازد پيشنهاد کرده اند.