سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر حسین آزادنیا – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سمنان
محمدابراهیم ایراهیمی ملکشاه – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

امروزه گاز به عنوان یکی از سوخت های مهم نقش بسزایی در تامین انرژی دارد و در این پروژه های گازرسانی فراوانی در دست احداث میباشد. انتخاب روش مناسب اجرای عملیات مکانیکال و خاکی نصب خطوط لوله نقش مهمی در موفقیت و به پایان رساندن این پروژه ها دارد. انتخاب روش مناسب در این فرآیند جزء تصمیم گیری چندمعیاره میباشد. در این مقاله روش پیشنهادی جهت این مهم ارائه شده است که در ابتدا به تعریف معیارها پرداخته و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط فازی این معیارها وزن دهی شده و با استفاده از این اوزان درTOPSIS2 فازی به رتبه بندی روش های اجرای عملیات مکانیکال و خاکی نصب پرداخته شده است. روش پیشنهادی در یک شرکت فنی مهندسی به کار پیاده سازی شده و نتایج و اهمیت آن در این مقاله نشان داده شده است.