سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا سلامی – دانشکده حسابداری ومدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی – ایران
حوریه شاطر آبشویی – بخش دانش فنی – مرکز تکنولوژی نیرو ( متن ) – ایران

چکیده:

انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی همواره با در نظر گرفتن سه دسته از عوامل صورت می پذیرد . دسته اول مشخصات و فاکتورهای مرتبط به وضعیت دریافت کننده تکنولوژی است . دسته دوم عوامل، مرتبط با خود تکنولوژی موضوع انتقال است و . . . مسلماً انتخاب روش انتقال ، بدون در نظر گرفتن این فاکتورها و ظرائف آنها ، عملاً امکان موفقیت کمتری می یابد . دستۀ سوم از عواملی که در نظر گرفته می شود، شرایط و قابلیتهای دارنده تکنولوژی است . این مقاله به لزوم شناخت کامل روشهای انتقال تکنولوژی و اولویت بندی این روش ها می پردازد . ابتدا ماهیت ومراحل انتقال تکنولوژی بررسی می شود، بعد از آن روشهای مختلف انتقال تکنولوژی ارائه و نحوه لحاظ کردن الزامات انتقال در بررسی روشها با استفاده ازیک متدولوژی بررسی می شود . درنهایت نتایج یک مطالعه موردی در زمینه انتقال تکنولوژی پستهای GIS 1 ارائه می شود