سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر باقری مقدم – دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی
مهدی صحاف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدمحمدصادق امامیان – کارشناسی ارشد مدیریت MBA
عبداله ایران خواه – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

تعیین اولویتهای تحقیقاتی در سطح ملی و بخشی و بنگاهی،ضرورتی است که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تا کنون روش های مختلفی در این خصوص توسعه داده شده است که عمدتاً با رویکردهای عددی و به صورت کمی انجام پذیرفته است که بعضی اوقات نتایج صحیحی به همراه نداشته است. در این راستا، ترکیبی از روش های کمی و کیفی تعیین اولویت تاحدی این ضعف را پوشش داده و برای شرایط مختلف، پاسخهای مناسبی ارائه می‌دهند. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش انتخاب تکنولوژیهای حیاتی، روشی جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی در سطح بخش ارائه و سپس از آن در تعیین اولویتهای تحقیقاتی غشاء در صنعت گاز کشور استفاده شود.