مقاله انتخاب رياست جمهوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۳۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: انتخاب رياست جمهوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخابات
مقاله رئيس جمهور
مقاله قانون اساسي
مقاله حقوق انتخاباتي
مقاله حقوق اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رئيس جمهور با راي گيري همگاني مستقيم براي چهار سال انتخاب مي شود و تجديد انتخاب او به صورت متوالي تنها براي يك دوره ديگر امكانپذير است. شرايط انتخاب پذيري به رياست جمهوري در اصل ۱۱۵ قانون اساسي پيش بيني شده است. شوراي نگهبان اضافه كردن شرايط و موانع جديد براي داوطلبان به وسيله مجلس شوراي اسلامي را مغاير با قانون اساسي مي داند. تاييد صلاحيت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است. انتخاب رئيس جمهور با نظام اكثريت مطلق دو مرحله اي است. مطابق اطلاق صدر اصل ۱۱۷ قانون اساسي براي انتخاب به رياست جمهوري در مراحل اول يا دوم راي گيري كسب اكثريت مطلق آراي شركت كنندگان لازم است، اما نظريه تفسيري شوراي نگهبان انتخاب رئيس جمهور با اكثريت نسبي را نيز در مرحله دوم مي پذيرد. اگر ده روز پيش از راي گيري يكي از داوطلبان احراز صلاحيت شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم راي گيري نيز يكي از دو داوطلب حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود. تاخير يا تمديد دو هفته اي انتخابات به منظور فراهم كردن امكان مناسب تبليغات براي داوطلبان باقيمانده است. قانونگذار اساسي مي تواند با حكم به تجديد انتخابات امكان ثبت نام داوطلبان جديد را فراهم كند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمايندگي در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئيس جمهور بعدي بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رئيس جمهور فعلي انجام شود. دوره رياست جمهوري جديد با امضاي حكم منتخب مردم به وسيله رهبري آغاز شود.