سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
آزاده کلانتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

چکیده:

در این مقاله روشی جهت طراحی مبدل های حرارتی پلیت فین فشرده ارائه شده است که در آن دستیابی به افت فشار کامل بعنوان هدف طراحی در نظر گرفته شده است . این روش بر اساس توسعه
یک مدل توموهیدرولیکی که رابطه بین افت فشار، ضریب انتقال حرارت و حجم مبدل را ارائه می کند بنا نهاده شده است . یک روش ساده برای انتخاب سطح هم، بر اساس مفهوم شاخص عملکرد حجم ۲ (VPI) . بزرگتری خواهند داشت VPI ارائه شده است . سطوحی که حجمهای کوچکتری را ایجاد کنندسطوح براساس VPI مقایسه شده اند و نمودارهایی جهت انتخاب سطوحی با بهترین عملکرد تهیه شده دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ٢٤ الی ٢٦ آبان ١٣٨٤ است . انتخاب سطح و طراحی همزمان برای دسترسی به افت فشار کامل با استفاده از نمودارهای VPI و مدل ترموهیدرولیکی محقق می شود . الگوریتمهای طراحی برای ترتیب جریان متقاطع و موازی ارائه شده و نتایج با مقایسه با موردهای مطالعاتی ذکر شده در مقاله آزمایش شده اند . با استفاده از نمودارهای VPI سطوحی که بیشترین شاخص عملکردی را در محدوده رینولدز عملیاتی داشته اند انتخاب شده و با استفاده از برنامه رایانه ای مبدل مورد نظر طراحی شده و حجم کل مبدل به دست آمده است . به این ترتیب مبدلهایی طراحی شده اند که حجمهایی تا چندین برابر کوچکتر از حجم موارد مطالعاتی ذکر شده داشته اند