مقاله انتخاب سياست زيست محيطي مناسب در يك برنامه بلندمدت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: انتخاب سياست زيست محيطي مناسب در يك برنامه بلندمدت در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست هاي تجاري و مالياتي
مقاله فرسايش خاك
مقاله الگوي تعادل عمومي
مقاله وزن هاي سياستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ترشيزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش پيش رو، در چارچوب يك الگوي تعادل عمومي، آثار اقتصادي و زيست محيطي (اثر بر فرسايش خاك) چهار سياست مهم تجاري و مالياتي را تحت شرايط مختلف توليدي در ايران و در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ شبيه سازي كرده و سپس سياست مناسب را تحت وزن هاي متفاوت سياستي براي عوامل اقتصادي و زيست محيطي انتخاب كرده است. هدف از وزن دهي شبيه سازي برنامه بلندمدتي بوده است كه در ابتداي آن عوامل زيست محيطي اهميت اندكي داشته و به تدريج بر اهميت آنها افزوده مي شود. نتايج نشان مي دهد كه در مراحل اوليه اين برنامه كه عوامل اقتصادي از اهميت سياستي بيشتري نسبت به عوامل زيست محيطي برخوردارند، مناسب ترين سياست، سياست يارانه توليد محصولات زراعي پايين دست و در مراحل پاياني برنامه، هنگامي كه عوامل زيست محيطي از اولويت بالاتري برخوردارند، سياست ماليات بر توليد محصولات زراعي بالادست سياست بهينه است. بنابراين، افزون بر پيشنهاد سياست يارانه توليد محصولات زراعي پايين دست براي شرايط فعلي ايران، انجام تحقيقات بيشتر در زمينه ارتباط سياست هاي كلان اقتصادي و فرسايش خاك پيشنهاد شده است.