سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدا… فرج تبار – کارشناس ارشد خوردگی، اداره بازرسی فنی

چکیده:

شرایط محیطی تغلیظ به لحاظ گستردگی و نیز تنوع آن از یک محیط غبار آلود ساختمان سرندها تا محیط در تماس با لجن و تجهیزات مستغرق در کانس مس از لحاظ خوردگی ، پیچیدگی خاص خودش را دارد . انواع خوردگی شامل گالوانیکی ، شیاری، زیررسوبات، سایشی، حفره ای، خوردگی خستگی و خوردگی جوی با توجه به حضور و نقش … SO2 در محیط های متنوع تغلیظ قابل رویت و بررسی می باشند که در این مقاله با اندازه گیری میزان کمی خ وردگی به شیوه کوپن گذاری، بعضی از انواع خوردگی رویت شده است که برای اسکلت فلزی و بعضی تجهیزات ۹ محیط تعریف شده و ۲۱ سیستم رنگ برای شرایط محیطی با خوردگی ۱mpy تا حداکثر ۵mpy برای پریود زمانی بالای ۰۰۳ ساعت انتخاب گردیده است که به دو دسته تقسیم می شوند : سیستم رنگ تعمیراتی Touch-up painting برای آن قسمت از اسکلت فلزی که رنگشان کمتر از ۰۱ درصد صدمه دیده (Rust grade 5) و دسته دیگر ، سیستم رنگ آمیزی کامل برای سایر قسمت ها را شامل می شود . سیستم رنگ بر اساس اپوکسی زینک ریچ معدنی به عنوان پرایمر، اپوکسی پلی آمید به ع نوان میانی یا اپوکسی MIO یا سیستم رنگ کلروکائوچو و Coaltar Epoxy و پلی اورتان یا اپوکسی پلی آمید یا کلروکائوچو یا Coaltar Epoxyبه عنوانرنگ نهایی با ضخامت های متغیر از ۲۱۰میکرون تا ۵۰۰میکرون و کلیه سیستم های رنگ بر اساس ACE , SSPC انتخاب شده اند .