سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرداد وحدتی – استادیار
اکبر اشرفی – محقق ارشد گروه ساخت و تولید دانشکده مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل در یک سیستم capp در عملیات ماشینکاری ، انتخاب پارامتر های برش است. در این مقاله هدف تعیین پارامتر های ماشین کاری بهینه مانند: تعداد مراحل ماشینکاری، عمق برش در هر مرحله ، سرعت برش و میزان پیشروی برای عملیات face miling می باشد که با استفاده از تکنیک الکوریتم های ژنتیک و تحت یک تعداد قیود تکنولوژیکی مانند: سرعت برش و میزان پیشروی قابل دسترس، دقت ابعادی، صافی سطح، سایش ابزار و ظرفیت و توان ماشین ابزار بدست آمده . هدف از بهینه سازی ، حداقل کردن زمان و هزینه کل تولید بطور همزمان برای عملیات ماشین کاری می باشد که این دو معیار در یک تابع مرکب و با استفاده از ضرایب وزنی که کاربر تعیین می کند برآورده می شود.