مقاله انتخاب فرايند بهينه تصفيه فاضلاب با استفاده از روش AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۲ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: انتخاب فرايند بهينه تصفيه فاضلاب با استفاده از روش AHP
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله فرايندهاي بي هوازي تصفيه فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نبي بيدهندي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که مبتني بر دانش کارشناسي است، براي انتخاب بهترين فرايند تصفيه بي هوازي فاضلاب در شهرکهاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفت. اين روش براي تصميم گيري هاي چند معياره پيچيده، به منظور دستيابي به نتايج علمي و قابل قبول استفاده مي شود. فرايندهاي تصفيه بي هوازي، شامل بستر لجن بي هوازي با جريان رو به بالا (UASB)، راکتور بي هوازي بستر ثابت با جريان رو به بالا (UAFB)، راکتور بافلدار بي هوازي (ABR)، فرايند تماس بي هوازي و لاگون بي هوازي است. اين گزينه ها، بر اساس معيارهاي فني، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي و زير معيارهاي مربوطه وزن دهي شد و نتايج با استفاده از نرم افزار Expert Choice مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. بر اين اساس فرايندهاي UAFB، ABR، UASB، لاگون بي هوازي و فرايند تماس بي هوازي به ترتيب در اولويتهاي اول تا پنجم قرار گرفتند. در نهايت، تحليل حساسيت که اثر تغييرات پارامترهاي ورودي روي نتايج را نشان مي دهد، براي معيارهاي اصلي فني، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي انجام گرفت.