سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا حسین بیگی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

پروژه های عمرانی و نحوه ی انجام قرارداد و چگونگی انتخاب پیمانکار یکی از موارد مهم در تعیین کیفیت پروژه می باشد. نگاهی به فرآیند تولید، پردازش و توزیع اطلاعات در سازمان و رشد روز افزون علوم مختلف و گستردگی و پیچیدگی روابط سازمانی در عرصه داخلی و خارجی مدیریت امروز را ناگزیر از توجه جدی برای انتخاب شیوه برخوردی مناسب در انتخاب قرارداد مختلف از پیمانکاران برای پروژه ها کرده است. آن چه که می تواند در انتخاب نوع قرارداد پیمانکاران برای یک پروژه عمرانی کمک نماید پردازش اطلاعات است. پردازش اطلاعات در دنیای امروز از مهم ترین و کارآمدترین سلاح ها در عرصه رقابت های تجاری، سیاسی، فرهنگی و… هستند. در این بین سازمان ها و شرکت هایی موفق هستند که با انتخاب و گزینش شیوه ها و روش هایی مناسب بهترین، بیشترین و کم هزینه ترین اطلاعات مورد نیاز خود را از درون این قرارداد ها تولید یا جمع آوری کنند و با ابزارهایی مناسب اعم از نیروی انسانی و یا ابزارهای الکترونیکی آن ها را پردازش و قابل گزارش گیری نمایند و گزارش های خروجی ازطریق اطلاعات را در اختیار واحد ها و اجزا خود قرار دهند تا در انتخاب پروژه ها وبرنامه ریزی درون تشکیلا تی خود ازآن ها استفاده کنند. در این مقاله تلاش می شود که با استفاده ار تئوری بازی ها به انتخاب یک پیمانکار از میان پیمانکاران موجود با توجه به محتوای قراردادها در اجرای یک پروژه کمک گردد. آن چه که به عنوان مبنا برای انتخاب در نظر گرفته می شود عبارت است از" هزینه قرارداد" و" زمان قرارداد" که دو عامل مهم در انجام پروژه ها می باشند. در این مقاله دو عامل هزینه و زمان در تئری بازی ها نقش دو بازیکن را بر عهده گرفته اند که در انتخاب استراتژی های مختلف نقش دارند. اطلاعات لازم برای دو عامل زمان و هزینه از درون قرارداد ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) گرفته خواهد شد.و درپایان بهترین استراتژی یا قرارداد انتخاب خواهد گردید.امید است این مقاله گسترش دهنده دیدگاه های لازم در تبیین پروژه ها و معیار گذاری آن ها قرار گیرد.