سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شهسواری – مرکز تحقیقات کشورزی اصفهان
امیرحسن امیدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سیاوش کریمی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

به منظور تحقق کشت دوم گلرنگ و انتخاب لاین های برتر در کشت تابستانه این آزمایش طی سال های ۷۸ و ۷۹ در سه منطقه اصفهان، کرج و داراب انجام شد. طی سال ۷۸ بذر ۸۷ تک بوته انتخابی از توده بومی گلرنگ اصفهان سه قسمت گردید و هر قسمت به مناطق مورد آزمایش ارسال گردید.