سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز محمود – کارشناس ارشد مکانیک سنگ مهندسین مشاور فربر

چکیده:

در بررسی ماشین مناسب برای حفر بخشی از تونلهای خط شمالی-جنوبی متروی اصفهان به روش مکانیزه با توجه به شرایط خک منطقه و سستی زمین تنها ماشینهای سپر می توانند مورد توجه قرار گیرند از میان ماشینهای سپر سپرهای با سینه کار باز بعلت عدم همخوانی با شرایط پروژه بالا بودن امکان نشست کنترل نشده در سطح و سرعت کم اجرایی رد شده و انتخاب به ماشینهای با سینه کار بسته محدود گردیده است. سپرهای مختلفی که برای کار در حالت سینه کار بسته طراحی شده ند مورد بررسی قرار گرفته اند و با مدنظر قراردان جمیع جهات از جمله قابلیت های این سپرها دامنه کاربرد هر سپر بر اساس دانه بندی خاک و امکان استفاده از یک ماشین در حداکثر مسیر تونلی از خط شمالی-جنوبی ماشین سپر توازنی با فشار زمین مناسب تشخیص داده و توصیه شده است.