سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا میکاییل – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در طراحی موفقیت آمیز کارخانه ها، انتخاب محل مناسب آن می باشد. انتخاب محل مناسب یک مساله تصمیم گیری چند معیاره می باشد. مجموعه معیارها مشخصمی شوند و این معیارها برای محل های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. در این مقاله به منظور انتخاب محل مناسب برای احداث کارخانه آلومینا-سیمان در استان آذربایجان شرقی از روش VIKOR استفاده شده است. ۵ محل احتمالی احداث کارخانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. معیارهای مورد بررسی ملاحظات حمل و نقل، تامین آب، تامین برق، تامین سوخت و زمین مورد نیاز بوده اند. معیارهای دیگری که در تعیین محل احداث کارخانه موثرند، تاثیر یکسان برای ۵ محل احتمالی مورد نظر داشته؛ لذا مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. در نهایت محل های احتمالی امتیازدهی و محل مناسب انتخاب شده است.