سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اصغر ابن الرسول – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا میلانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست
اطلاع از اثر بخشی و کارایی عوامل به کارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت ، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود. از انجا که مدیران صنایع نظامی، متولی اجرایبخش دفاع در زمینه های مختلف هستند لذا می بایست اثر بخشی و کارایی انان رادر راه رسیدن به اهداف تعیین نمودن و آن را ملاکی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها قرار داد. سازمان ها باید به کمک کارکنان خود ارزیابی معیارهای عملکرد مربوطه را برای کنترل فرایندها به منظور افزایش میزان تولید یا خدمات، کاهش نسبی هزینه ها، ارتقا کیفیت محصولات یا خدمات و در نتیجه جلب رضایت مشتریان به وجود آورند. در این مقاله سعی شدهاندازه گیری عملکرد مورد بررسی قرار گیرد و چند سیستم مطرح در ایران ارائه و در نهایت سیستمی که قابل پیاده سای در ستاد باشد به صورت کامل تشریح شده است .