سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر عرب حسینی – استادیاردانشگاه تهران–دانشگاه تهران‐پردیس ابوریحان
محمد حسین کیانمهر – استادیاردانشگاه تهران–دانشگاه تهران‐پردیس ابوریحان
غلامعباس اکبری – استادیاردانشگاه تهران–دانشگاه تهران‐پردیس ابوریحان
W. Huisman – Department of Agrotechnology and food science, Wageningen University – The Netherlands

چکیده:

پروسه خشک کردن برای گیاهان داروئی از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا تنش های حرارتی ناشی از عمل خشک کردن می توان د بر روی کیفیت محصول اثر گذار باشد . در این تحقیق رفتارهای گیاه ترخون در طول پروسه خش ک کردن مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشاتی بر روی گیاه کامل و همچنین برگ گیاه بطورجداگانه در درجه حرارتهای ۴۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد و با سرعت هوای ۰/۶ متر بر ثانیه و سه سطح مختلف از رطوبت هوا در سه تکرار انجام شد . نتایج حاصله از آزمایشات با مدلهای موجود برای خشک کردن مورد مقایسه قرار گرفت . با بررسی اولیه بر روی مدلهای موجود و با توجه به تشابه میان آن ها، طبقه بندی مدله ا انجام شد . در نهایت سه مدل انتخاب گردید و انتخاب نهایی از میان این سه مدل به کمک روش های آماری انجام گرفت. اثر درجه حرارت و همچنین رطوبت هوا بر روی ضرایب این معادلات با روش رگرسیون غیر خطی مورد بررسیقرار گرفت . نتایج نشان داد که زمان مورد نیاز برای خشک کردن برای درجه حرارتهای بالا کوتاه تر است ولی رطوبتهای مختلف هوا برای هر درجه حرارت رفتارهای تقریبا مشابه را از خود نشان دادند . زمان مورد نیاز برای خشک کردن برگ های جدا شده در مقایسه با گیاه کامل کوتاه تر بود. هر چند که مدل Diffusion approach بهترین برآورد را نشان داد ولی مدل Page به عنوان مناسب ترین مدل انتخاب شد . به این دلیل که رفتار این دو مدل تا حدود زیادی به هم نزد یک بود و از طرف دیگر مدل Page تنها دارای دو ضریب بوده در حال یکه تعداد ضرایب در مدل Diffusion approach سه عدد می باشد . در نهایت معادله ای ارائه شد تا بتوان برای پروسه خش ک کردن گیاه ترخون از آن استفاده نمود.