سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیره طاهرخانی – کارشناس فرایند شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت و گاز اروندان، ساختمان
منا خراسانی – کارشناس فرایند شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت و گاز اروندان، ساختمان
سلبعلی کریمی – شرکت نفت و گاز اروندان، ساختمان مرکزی هفتم شرکت ملی نفت ایران
علیرضا کمیزی – شرکت نفت و گاز اروندان، ساختمان مرکزی هفتم شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

امروزه نرم افزارهای شبیه سازی بسیار قدرتمندی در اختیار مهندسان قرار دارد که استفاده به جا و صحیح از آنها و به دست آوردن نتایج دقیق و قابل استناد از آنها منوط به انتخاب صحیح معادلات حالت ترمودینامیکی اس ت. این مطالعه با هدف انتخاب بهترین معادله حالت از بین معادلات حالتSRK ، PR و مدل Antoine در شبیه سازی نفت مخزن A انجام گرفته است . به این منظور آزمایشاتPVT صورت گرفته روی نمونه های این نفت توسط این معادلات حالت در نرم افزارHYSYS شبیه سازی شده و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. این مطالعه نشان می دهد که در شرایط مخزن مورد نظر، در مجموع معادلهSRK بهترین نتایج را ارائه می دهد.