سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی رفیق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
بهروز مصیبی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود هنرور – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

در این پروژه عملکرد مواد بازدارنده رسوب مختلف با کاربری صنایع غذایی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در تبخیر کننده های صنایع قند مورد مقایسه قرار گرفت، برای این منظور از چهار ماده بازدارنده رسوب با پایه های زیر استفاده شد:۱- اسید پلی اکریلیک، ۲- ترکیب ۷۵% اسید پلی اکریلیک، ۲۵% آمینو متیل پروپیل سولفونیک اسید ۳- نمک سدیم پلی کربوکسیلات و ۴- اسید پلی مالئیک . آزمایشهای به عمل آمده نشان داد که نمک سدیم پلی کربوکسیلات از راندمان ۹۵% در جلوگیری از تشکیل رسوب برخوردار است. آزمایشهای خوردگی برروی انواع فولاد نشان داد که فولاد ضدزنگ ۳۰۴ در مقایسه با فولاد معمولی، برنج و فولادهای ضدزنگ ۲۰۴ و ۴۰۹ دارای کمترین چگالی جریان خوردگی و در نتیجه کمترین سرعت خوردگی در شربت قند است.