سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ساویز – کارشناس،گروه ساخت و تولید، مرکز تحقیقات راه آهن
سیدحسین یزدانی طبائی زواره – کارشناس مسئول، گروه ساخت و تولید، مرکز تحقیقات راه آهن
میرمسعود سیدمرتضوی – رئیس گروه ساخت و تولید، مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

خواص مکانیکی عالی چدنهای ADI باعث شده است که بر مصرف این نوع چدن در کاربردهای حساس که احتیاج به استحکام کششی بالا مقاومت به سایش ع الی و استحکام خستگی بسیار خوب می باشد روز بروز افزوده شده است یکی از موارد مهم کاربرد این نوع چدن در ساخت چرخدنده گرانویل و پینیون لکوموتیو می باشد که تمام خواص مورد انتظار از چرخدنده را برآورده می کند . نتایج تحقیقات انجام شده در این راستا توسط مرکز تحقیقا ت راه آهن نشان می دهد که در مورد چدنADI خواص مورد نیاز حتی از نوع فولادی که درحال حاضر برای ساخت این نوع چرخدنده استفاده می شود بمراتب برتر می باشد .درمقاله حاضر ضمن شبیه سازی کامپیوتری ، محاسبه نیروهای وارد و تحلیل تنش چرخدنده ها و با مقایسه خواص مکانیکی چرخدنده از نوع چدنADI با نوع فولادی متداول آن بخوبی مشاهده می شود که نه تنها از نظر خواص ذکر شده بلکه حتی ازنظر اقتصادی نیز این نوع چدن می تواند بهترین گزینه برای جایگزینی فولاد در ساخت چرخدنده گرانویل و پینیون لکوموتیو می باشد.